Förutom representation i kommunfullmäktige, styrelser,nämnder och de kommunala bolagen finns det uppdrag som betecknas som opolitiska i en kommun.  Till Tingsrätten utses till exempel nämndemän från de olika partierna. Som i landets övriga kommuner har Hofors också två andra uppdrag som innebär att representera kommunen vid en begravningscermoni genom ett begravningsombud och vigselförättare vid en borgerlig vigsel. Länk – Ceremonier Hofors kommun.

Från Hoforspartiet har två kandidater nominerats för uppdraget som vigselförrättare. Annika Ahlverström och Monika Modén.Annika och Monkan3