Annika och Monika är borgerliga vigselförättare

Förutom representation i kommunfullmäktige, styrelser,nämnder och de kommunala bolagen finns det uppdrag som betecknas som opolitiska i en kommun.  Till Tingsrätten utses till exempel nämndemän från de olika partierna. Som i landets övriga kommuner har Hofors också...

Kent Andersson & Mathias Strand: Gymnaiseskolan i Hofors läggs ner

Inför gårdagens BUN-möte (Barn- och utbildningsnämnden) stod vi Hoforspartiet inför ett tufft beslut, Björkhagsskolans nationella program, Industri, El och Barn & fritids vara eller icke vara. Ett tufft beslut för alla Hofors partier men det var vårt första...

Ett år sedan

Ikväll är det exakt ett år sedan Hoforspartiets medlemmar samlades för att genomlida sin första valvaka. Efter en något annorlunda valrörelse som i stort sett genomfördes med hjälp av sociala medier under 100 dagar fanns det tecken att helt lottlösa skulle vi inte gå....

Fyra nya motioner från Hoforspartiet

I samband med gårdagens kommunfullmäktige passade Hoforspartiet på att lämna in fyra motioner till kommunsekreteraren Linda Höglin. Kent Andersson och Peter Hillblom presenterade ett förslag på hur social media kan bidra väsentligt för Hofors kommuns marknadsföring....

Daniel Modén ny Nämndeman i Tingsrätten för Hoforspartiet

Det blir en förändring i Hoforspartiets representation i Tingsrätten i Gävle. Erik Edgren väljer att lämna sitt uppdrag och ersätts av Daniel Modén. ”Jag heter Daniel Modén och bor i Hofors med min fru och mina 2 barn. Jag har ett stort intresse för människor...