Efter majoritetens ombildning så sker det även en hel del förändringar i nämnder och utskott. I samband med detta så har även Hoforspartiet gjort några förändringar och i samband med det senaste sammanträdet i Kommunstyrelsen väljer Peter Hillblom att lämna sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott och ersätts av Anne Persson.

Peter Hillblom:
-En förändring av min privata arbetssituation har medfört att tiden inte räcker riktigt räcker till för alla ideella uppdrag och fritidspolitiken. Det är ett ypperligt tillfälle att lämna över uppdraget till Anne Persson som jag är övertygad om, kommer att göra ett riktigt bra jobb fram tills nästa val 2018.