Förtroendevalda

Hoforspartiets Styrelse

Ordförande Anne Persson

Vice ordförande Mathias Strand

Sekreterare Peter Hillblom

Kassör Johan Ericsson

Ledamot Kent Andersson

Ledamot Marie Modén

Ledamot Monika Modén

Kommunfullmäktige i Hofors

Kent Andersson, Ledamot

Mathias Strand, Ledamot

Anne Persson, Ledamot

Peter Hillblom, Ledamot

Ersättare

Johan Ericsson

Diana Sahlén

Kommunstyrelsen

Ledamot Peter Hillblom

Ersättare Anne Persson

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

Peter Hillblom

Barn och utbildningsnämnden

Ledamot Mathias Strand

Ersättare Kent Andersson

Socialnämnden

Ledamot Anne Persson

Ersättare Robert Persson

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd

Ledamot Håkan Nelin

Valnämnden

Britt-Marie Hillberg

Nämndeman Gävle Tingsrätt

Daniel Modén

Hofors Kommunhus AB

Ledamot Peter Hillblom

Hoforshus AB

Ledamot Anne Persson

Hofors Elverk AB

Ersättare Kent Andersson

Borgerliga Vigselförrättare

Monika Modén

Annika Ahlverström