I samband med gårdagens kommunfullmäktige passade Hoforspartiet på att lämna in fyra motioner till kommunsekreteraren Linda Höglin. Kent Andersson och Peter Hillblom presenterade ett förslag på hur social media kan bidra väsentligt för Hofors kommuns marknadsföring. Flertalet av landets kommuner har redan anammat verktygen med stor framgång och för Hofors kommun skulle det ge en omedelbar effekt.

Motion4

Klicka för större bild

Mathias Strand står bakom två förslag som går helt i linje med kommunens strävan att profilera sig som en idrottskommun. Det ena förslaget är införskaffandet av två stycken multiarenor för placering i Torsåker respektive Hofors. Dessa arenor möjliggör ytor för bland annat basket, tennis, inlinehockey och fotboll. Ett bra komplement till de redan befintliga idrottsytorna och som uppmuntrar till att barn och ungdomar kan ägna sig mer åt spontanidrott. Något som försämrats i hela landet genom åren.

Motion1

Det andra förslaget är en discgolfbana. En sport på frammarsch som kan utövas av både gammal och ung. Den har även fördelen med att kunna omlokaliseras vid behov. Förslaget skulle kunna genomföras till en mycket låg kostnad då motionsställaren menar att kommunens företag kan sponsra delar av det tillsammans mot tillverkningskostnaden.

Motion2

Den fjärde motionen handlar även den om idrott, barn och ungdomar. Med kommunens rika föreningsliv och idrottsprofil borde det vara tillgängligt för alla att kunna prova på och delta. Förslaget innebär även att föreningarna kan gynnas av ett ökat antal deltagare.

Motion3