Jag är, som alla vet ny som politiker och har tilldelats uppgiften som ordinarie ledamot för Hoforspartiet i Socialnämnden i Hofors kommun. En nämnd som ständigt arbetar med sparkrav och krav om att bibehålla en viss nivå på verksamheten, en nämnd som granskas ur alla vinklar och med all rätt med tanke på de verksamheter som finns inom socialnämndens område. En tung och mycket viktig nämnd. En nämnd som budgetmässigt också tar en stor del.

Det första och inledande mötet innebar presentation av varandra och en genomgång av oskrivna regler, till exempel som var man placerar sig i sammanträdesrummet. Utöver detta presenterades socialnämndens verksamheter genom att enhetschefer och verksamhetschefer som  fanns på plats och kort presenterade vad de arbetade med och inom vilket område. Intressant men kort. I övrigt skedde inga större beslut och antal ärenden var få att besluta om.

Nästkommande möte i socialnämnden skedde den 29/1 i år, och nu var det desto fler ärenden där beslut skulle fattas och mer att läsa in sig på. Jag är av den åsikten att det ingår att granska och sätta sig in i tidigare beslut (som att läsa äldre protokoll) och ta del av lagtexter för att få en ökad förståelse för hur beslut fattas av Hofors kommuns tjänstemän. Jag vill också vara påläst och veta vad man talar om för att kunna fatta bra beslut enligt vad som gäller enligt lagar men också för Hofors kommuns invånare i möjligaste mån.  Jag hoppas att alla som återfinns i nämnden är av samma åsikt eftersom det är viktiga beslut som skall fattas.

Vad som också visade sig vara viktigt var alla korrekta politiska termer, hur man kräver olika saker och på vilket sätt man kommer till tals på. Men med utbildning så lär jag mig det också, varje dag drar jag nyttiga erfarenheter.

Marie

Följ min resa som ny politiker i socialnämnden – // Marie Modén