Daniel Modén ny Nämndeman i Tingsrätten för Hoforspartiet

Det blir en förändring i Hoforspartiets representation i Tingsrätten i Gävle. Erik Edgren väljer att lämna sitt uppdrag och ersätts av Daniel Modén.

Daniel Modén

Jag heter Daniel Modén och bor i Hofors med min fru och mina 2 barn. Jag har ett stort intresse för människor och sociala frågor. Ämnet rättssäkerhet, brott och straff har länge intresserat mig. och även för hur våra barn och ungdomar aktiverar sig, vilken sysselsättning de har samt hur de har det i skolan. Jag har arbetat på Petreskolan i Hofors och på Tjärnaängskolan i Borlänge som resurs till elever som haft behov av extra stöd eller som resurs på lektioner. 

Jag har även ett stort intresse för idrott, ishockey och golf i första hand, men spelar även innebandy i Korpens regi. Jag har också en stor passion för matlagning. Idag arbetar jag på Ovako och som deltidsbrandman här i Hofors.”

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Daniel Modén ny Nämndeman i Tingsrätten för Hoforspartiet

Hoforspartiets Årsmöte Utlyses

Hoforspartiets första ordinarie årsmöte sker klockan 18.30 den 20 maj i våra lokaler på Skolgatan 2. Samtliga medlemmar inbjudes härmed att deltaga.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Hoforspartiets Årsmöte Utlyses

För ett år sedan

Det är i dagarna ett år sedan Hoforspartiet bildades och man kan inte säga annat än att det varit ett rent makalöst år. Det som startade med en idé bidrog till att vi efter en valkampanj på bara 100 dagar, blev Hofors kommuns näststörsta parti. Det var ett fåtal röster som skiljde mellan de fyra mandat vi slutligen fick och det hisnande femte som kunde ha försatt kommunen i en mycket spännande situation där det teoretiskt hade kunnat bli ett historiskt maktskifte.

Hoforspartiet representeras idag i alla nämnder och styrelser, även i flertalet av de kommunala bolagen. Det har varit en tid där vi fort tvingats lära och sätta oss in i det politiska systemet. Trots allt är de allra flesta av oss noviser inom politiken. Men vi anser att vi lyckats placera kompetenta personer på alla positioner. I en del nämnder har vi garanterat tillfört kunskap och profession med våra kandidater. Något vi hoppas de andra partierna tar tillvara på.

Det har som skrivet varit en fantastisk resa och den kommer att pågå ett tag till. De tuffa besluten har låtit vänta på sig, men redan den 18 maj så kommer viktiga frågor för Hofors framtid upp på agendan och vi håller som bäst på att diskutera fram lösningar och eventuella ändringar i förslagen som kan gynna hela vår kommun. Vindkraften är en av dessa knepiga frågor som visat sig kunna förändras snabbt. Den frågan berör många av invånarna och vi har haft mycket konstruktiva samtal med både intresserade medborgare och tjänstemän som utrett frågan. Det kommer att bli mycket intressant att se om samtliga partier kan enas i detta och vad det medför för framtiden.

Inom Hoforspartiet håller vi på att stärka vår laguppställning med nya namn, ny kompetens och förhoppningsvis bli ett än bredare lokalparti. Vi har redan nu siktat in oss på valet 2018, då vi är övertygade att ett hårt arbete skall ge resultat. För mig som grundare av partiet är det naturligtvis extra spännande att se det växa och blomstra genom medlemmarnas engagemang. Vi anser att vi lyckats med uppsåtet att få människor att engagera sig och se framtiden an, och vi behöver fler medlemmar som vill arbeta aktivt tillsammans med oss för att förbättra vår hemkommun och ta tillvara på alla de möjligheterna som finns runt omkring oss.

//Peter Hillblom

Partilokalen2

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för För ett år sedan

Glad Påsk önskar Hoforspartiet

 

 

 

Namnlös

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Glad Påsk önskar Hoforspartiet

Håkan Vikström går med i Hoforspartiet

Håkan Vikström valdes under söndagen in som medlem i Hoforspartiet.

Håkan är högt uppskattad för sitt arbete och engagemang för kommunens ungdomar och kampen mot drogmissbruk och kriminalitet. Han har tidigare arbetat som ungdomsassistent men omplacerades i samband med besparingar till behandlingsassistent på hemmet för ensamkommande flyktingbarn. I dagsläget är han tjänstledig från det uppdraget och arbetar som ungdomscoach på Entré Ungdom i Hofors.

Vi i Hoforspartiet är mycket glada över att ha fått Håkan som aktiv medlem och han kommer inom kort att skifta plats med Diana Sahlén i Socialnämnden som avsäger sig uppdraget för att hinna med familj och studier i lugn och ro. Håkan kommer att arbeta ihop med Marie Modén som Hoforspartiets representanter i Socialnämnden.

Det är en fantastisk kompetens som vi får i Håkan Vikström och en riktig ”nyckelspelare” för oss i Hoforspartiet att arbeta med ungdomsfrågor och drogproblematik.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Håkan Vikström går med i Hoforspartiet

Marie Modén: Ny som politiker i Socialnämnden

Jag är, som alla vet ny som politiker och har tilldelats uppgiften som ordinarie ledamot för Hoforspartiet i Socialnämnden i Hofors kommun. En nämnd som ständigt arbetar med sparkrav och krav om att bibehålla en viss nivå på verksamheten, en nämnd som granskas ur alla vinklar och med all rätt med tanke på de verksamheter som finns inom socialnämndens område. En tung och mycket viktig nämnd. En nämnd som budgetmässigt också tar en stor del.

Det första och inledande mötet innebar presentation av varandra och en genomgång av oskrivna regler, till exempel som var man placerar sig i sammanträdesrummet. Utöver detta presenterades socialnämndens verksamheter genom att enhetschefer och verksamhetschefer som  fanns på plats och kort presenterade vad de arbetade med och inom vilket område. Intressant men kort. I övrigt skedde inga större beslut och antal ärenden var få att besluta om.

Nästkommande möte i socialnämnden skedde den 29/1 i år, och nu var det desto fler ärenden där beslut skulle fattas och mer att läsa in sig på. Jag är av den åsikten att det ingår att granska och sätta sig in i tidigare beslut (som att läsa äldre protokoll) och ta del av lagtexter för att få en ökad förståelse för hur beslut fattas av Hofors kommuns tjänstemän. Jag vill också vara påläst och veta vad man talar om för att kunna fatta bra beslut enligt vad som gäller enligt lagar men också för Hofors kommuns invånare i möjligaste mån.  Jag hoppas att alla som återfinns i nämnden är av samma åsikt eftersom det är viktiga beslut som skall fattas.

Vad som också visade sig vara viktigt var alla korrekta politiska termer, hur man kräver olika saker och på vilket sätt man kommer till tals på. Men med utbildning så lär jag mig det också, varje dag drar jag nyttiga erfarenheter.

Marie

Följ min resa som ny politiker i socialnämnden – // Marie Modén

Publicerat i Medlemmarna | Kommentarer inaktiverade för Marie Modén: Ny som politiker i Socialnämnden

Ordförande har ordet – Gott Nytt År!!

Idag är början på en helt ny era i Hofors, politiska kartan är omritad och vi har fått förtroendet att påverka och förändra. Vi ser alla framemot det med tillförsikt och glöd i blicken. Vi lovar ärlighet, rent spel och kommunikation.

Gott Nytt År alla härliga kommuninvånare.

//Ordförande Anne Persson 

2014

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Ordförande har ordet – Gott Nytt År!!

Förtydligande om inkallelseordning för ersättare i nämnder

Vi i Hoforspartiet vill genom denna publicering göra ett förtydligande gällande punkt 18 från kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december i år. Punkten på dagordningen löd:

18. Inkallelesordning för ersättare i nämnd

Den innebär i vilken ordning de andra partierna skall ersätta oss i Hoforspartiet vid frånvaro vid nämndernas sammanträden. När förfrågan om att fylla i den lista kom till Hoforspartiet, kändes förfarandet märkligt. Men instruktionerna som vi fick dels i samband med presidiemötet inför kommunfullmäktigesammanträdandet (141215), och sedan över telefonen sades vara att samtliga partier skulle rangordnas med 1 för första parti att infå som ersättare och till 8 som var det sista i fallet att alla andra också drabbats av frånvaro. Frågan behandlades kort vid ett av partiets möten och resulterade i denna rangordning:

Inträdelseordning

Det var ingen segdragen diskussion och vi valde att låta Folkpartiet, Centern, Moderaterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Folkhemmet Hofors/Torsåker och slutligen Socialdemokraterna komma i respektive ordning.

Folkpartiet för att vi bedömde att deras visioner för Hofors i mångt och mycket ligga nära våra egna. Centerpartiet med Hans Larsson i spetsen för att han givit ett gott och kompetent intryck, Moderaterna som är våra bänkgrannar i kommunfullmäktige och hjälpt oss att förstå proceduren med ett kommunfullmäktigemöte och även dessa har punkter på sin agenda för Hofors som vi finner goda. Sedan kom Vänsterpartiet, de var förvisso del av den sittande majoriteten men vi har upplevt att de haft en vilja av att hjälpa och stötta oss att komma igång och många av oss har haft goda kontakter med Vänsterpartiets företrädare. Så långt allt väl och sedan tre ytterligare val som skulle visa sig skapa en hel del rabalder.

Här resonerade vi som så baserat på vad vissa människor i Folkhemmet Hofors/Torsåker uttryckt under valrörelsen att ”Hoforspartiet skulle man inte ens ta i med en tång”. Sverigedemokraterna hade vi ingen uppfattning om alls mer än att de inte tycktes ha en tydlig politik för Hofors, och att deras politik inte alls var lik vår egen. Dock hamnade dom på plats 6, Folkhemmet Hofors/Torsåker på plats 7 och slutligen Socialdemokraterna på plats 8. Ett val som man kan säga var en markering mot majoriteten, Hofors största parti, och i grunden själva anledningen till att vårt eget Hoforspartiet grundades, då vi varit missnöjda med den politik som förts och som på intet sätt har fört Hofors framåt, eller som kan upplevas ha visioner för ett Hofors som är bättre för invånarna.

När så denna inträdelseordning presenterades i kommunfullmäktige, noterade vi att de andra partierna märkligt nog inte alls rangordnat samtliga av de andra. Att den möjligheten ens fanns, var vi ovetande om. Med facit i hand så hade valet annars fallit som grundrankningen, alltså Först Folkpartiet, sedan Centerpartiet följt av Moderaterna och Vänsterpartiet.

Nu kommer vi efter ett styrelsemöte att begära att få revidera vår lista för inträdelseordningen på följande sätt:

1.Hoforspartiet

2.Folkpartiet

3.Centerpartiet

4.Moderaterna

Anledningen till att vi nu väljer att bara ta dessa med i listan är de tråkiga följder som kom efter ursprungsvalet. Företrädare, tillika ledamöter och ordföranden i diverse nämnder och styrelser från majoritetens två partier har de senaste två dygnen fört vad som kan liknas med en förtalskampanj mot Hoforspartiet gällande placeringen av de andra partierna via sociala medier, några påståenden direkt felaktiga men senare redigerade, och några av inläggen överväger vi att polisanmäla som förtal.

Hoforspartiet har genom dessa majoritetspolitikers inlägg kollektivt utpekats som samarbetspartners med Sverigedemokraterna vilket givetvis inte är sant. Här förtydligar vi: Vi har inget samarbete, har aldrig haft något samarbete, har aldrig fört diskussioner om samarbete, har inte för avsikt att på något sätt samarbeta med något specifikt parti vilket vi i Hoforspartiet tycker vi klargjort för genom artiklar i media, radiointervjuer. De förslag som för Hofors kommun framåt och utvecklar kommunen tänker vi stötta oavsett partifärg. Det har vi gått till val på och det är vår politik.

//Medlemmarna I Hoforspartiet

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Förtydligande om inkallelseordning för ersättare i nämnder

Öppet hus under Tomtekväll på torsdag

På torsdag anordnas Tomtekväll i Hofors och då passar vi i Hoforspartiet på att bjuda in till öppet hus i vår nya lokal på Synargatan 2. Där bjuder vi de vuxna på glögg och pepparkaka med tillbehör och för de yngre fixar Diana Sahlén ansiktsmålning med airbrush och man kan även testa fiskelyckan i vår ”fiskdamm”.

Tomtekväll

 

Så gör ett litet stopp på vägen till eller ifrån centrum. Varmt välkomna!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Öppet hus under Tomtekväll på torsdag

Inför Valberedningens möte 141119

Imorgon är det dags för valberedningen att träffas och som förslag har vi lagt fram följande:

Kommunstyrelsen:
Ledamot Peter Hillblom
Ersättare Anne Persson

Socialnämnden:
Ledamot Marie Modén
Ersättare Diana Sahlén

Barn- och utbildningsnämnden:
Ledamot Mathias Strand
Ersättare Kent Andersson

Bygg och miljönämnden:
Ledamot Håkan Nelin
Ersättare Monika Modén

Som förslag till nämndemän i Tingsrätten läggs även följande fram:
Erik Edgren
Marie Modén

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Inför Valberedningens möte 141119