Politik

Hoforspartiet ska verka för en positiv utveckling och framtidstro i kommunen. Vi vill ta tillvara på den lokala kompetensen som finns i kommunens invånare, inom näringslivet och föreningslivet. Vi kommer att göra detta genom att fokusera på de som bor och arbetar i kommunen. Idag spenderar vi miljontals kronor på externa konsulter när det finns utmaningar i kommunen. Vi vill använda dessa pengar för att öka kompetensen hos de som arbetar i kommunen. Ju mer vi kan göra själv och ju bättre vi kan göra det, desto bättre är vi utrustade för att möta framtiden. Det är viktigt att släcka bränder, men ännu viktigare att se till att bränderna aldrig startar!