Politik

För oss i Hoforparty är det viktigt att ha koherent politik på alla samhällsområden som är viktiga för Hofors kommun.

Under veckorna före valet presenterar vi vår politik och de människor som vill genomföra den.

Vår socialpolitik är den första vi presenterar. Detta är ett mycket viktigt område för oss och de som kommer att kämpa för att genomföra denna politik har lång och relevant erfarenhet från arbetslivet.