Konsulter? Nej tack!

År 2017 spenderade Hofors kommun 10 miljoner kronor på konsulter. För dessa pengar hade vi kunnat anställa 20 personer extra för att förbättra livet för kommunens invånare eller använt en del av pengarna till att öka kompetensen hos våra anställda.

År 2017 spenderade Hofors kommun 10 miljoner kronor på konsulter. För de pengarna hade kunnat anställa 20 personer för att förbättra livet för kommunens invånare, eller ökat kompetensen hos personalen så de kan fatta bra beslut i de svåra frågorna.

När kommunfullmäktige fattar beslut eller när problem uppstår inom en avdelning anlitas ofta konsulter. Under 2017 spenderade till exempel socialnämnden i Hofors kommun 7 miljoner kronor på konsulter. Vi har inget emot det jobb konsulterna gör. Det vi motsätter oss är att pengar varje år skickas ut ur kommunen istället för att bygga upp vår egen kompetens. Hur kan vi förvänta oss att medarbetarna i kommunen ska vara kompetenta i svåra fall, då konsulter alltid anlitas när problem uppstår?

Det utgör också ett demokratiskt problem. När en konsult undersökt ett ärende är det enkelt för ledningen i kommunen att gömma sig bakom resultatet av undersökningen. Vi vill att resultat och rekommendationer ska komma från människor med kunskap om kommunen, som vi kan ställa frågor till och fortsätta diskutera med.

Hoforspartiet vill skära ner på konsulter i kommunen. Vi vill använda dessa pengar till att anställa fler eller för att vidareutbilda nuvarande personal. Stöd oss i kampen att öka och behålla kompetensen inom vår egen kommun – En kunskapsinvestering som blir en långsiktig ekonomiskt besparing.