Socialpolitik

Socialpolitik inkluderar äldreomsorg, omsorg för funktionshindrade (LSS), individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknadsåtgärder. När du som är bosatt i Hofors kommun är i behov av stöd, är du ofta i ett svårt skede i livet. Då är det speciellt viktigt att de som sitter i Socialnämnden vet vad lagen säger och på vilket sätt kommunen kan hjälpa dig genom en sårbar fas i livet.

Hoforspartiet vill att välfärden fungerar för alla. Barn och vuxna som behöver stöd ska prioriteras och få förutsättningar för ett bra liv. Vi vill använda vår kompetens och erfarenhet från arbetslivet för att hjälpa barn, ungdomar, vuxna och äldre människor i Hofors kommun till att leva goda, trygga och säkra liv.

Sanna Stenberg och Gry Sjöberg, socialpolitiska talesmännen för Hoforspartiet.