Valet 2014

Hoforspartiet ställde 2014 upp i val till kommunfullmäktige med följande kandidater.

Valsedel