Vår Historia

Hoforspartiet bildades officiellt den 4 maj 2014 efter ett möte med nio stycken Hoforsbor som kallats samman på initiativ av Peter Hillblom. En interrimstyrelse valdes som följande:

Ordförande: Anne Persson

Vice ordförande: Mathias Strand

Sekreterare: Peter Hillblom

Kassör: Johan Ericsson

Ledamot: Kent Andersson

Ledamot: Jari Harjula

Ledamot: Anders Karlsson

Närvarande var även: Leif Johansen, Monika Modén.

Partiets stadgar antogs och styrelsen som beslutande organ fram till ett första ordinarie årsmöte 2015.