Gry Sjöberg

Hej!

Jag heter Gry Sjöberg och flyttade från Oslo till Hofors 1992. Sedan dess bor jag i Robertsholm tillsammans med man, barn och djur. Jag tycker att Hofors med sina fantastiska möjligheter och utmaningar är världens bästa kommun att bo i, och önskar därför att få vara en del i framtida förbättringsarbeten.

Jag är utbildad socionom och har jobbat inom socialtjänsten sedan 2008. Tidigare jobbade jag i Hofors, men sedan några månader tillbaka jobbar jag på socialtjänsten i Falun. I mitt jobb ser jag hur viktigt det är att välfärden fungerar för alla. Jag vill att de barn och vuxna som behöver stöd prioriteras och får förutsättningar för ett bra liv!

Gry är på tredje plats på Hoforspartiets vallista för kommunvalet 2018. Hon och Sanna Stenberg är socialpolitiska talesmännen för Hoforspartiet.