Sanna Stenberg

Hej,

jag heter Sanna och jag bor tillsammans med min man och mina två barn i Hofors. Jag är utbildad socionom och har sedan 2010 jobbat som socialsekreterare med barn, ungdomar och deras familjer – både i Hofors och i närliggande kommuner. Just nu jobbar jag på socialtjänsten i Falun. På fritiden är jag engagerad ideellt både som ledare och i styrelsen för Hofors innebandyklubb.

Inom föreningslivet ser jag barn som stärks av att vara i ett positivt sammanhang där de får känna tillhörighet i kombination med att det finns trygga vuxna som ser, hör och bekräftar dem. Samtidigt vet jag genom mitt arbete att vi ofta missar de barn och ungdomar som behöver samhörigheten som mest. Här tycker jag vi behöver hitta nya vägar.

Sanna är på femte plats på Hoforspartiets vallista för kommunvalet 2018. Hon och Gry Sjöberg är socialpolitiska talesmännen för Hoforspartiet.