Våra Representanter

Under årsmötet den 27 juni valdes dessa personer för att leda Hoforpartiet.

Ordförande: Anne Persson
Kassör: Johan Ericsson
Ledamot: Kent Andersson

Kommunfullmäktige i Hofors
Kent Andersson, Ledamot
Anne Persson, Ledamot
Johan Ericsson, Ersättare
Diana Sahlén, Ersättare

Kommunstyrelsen
Anne Persson, Ledamot

Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Anne Persson,

Barn och utbildningsnämnden
Kent Andersson, Ledatmot

Socialnämnden
Anne Persson, Ledamot
Robert Persson, Ersättare

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd
Håkan Nelin, Ledamot

Valnämnden
Britt-Marie Hillberg

Nämndeman Gävle Tingsrätt
Daniel Modén

Hofors Kommunhus AB
Anne Persson, Ledamot

Hoforshus AB
Anne Persson, Ledamot

Hofors Elverk AB
Kent Andersson, Ersättare

Borgerliga Vigselförrättare
Monika Modén
Annika Ahlverström